Informació important sobre cookies
Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per donar un millor servei. Les cookies no s'utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Si continua navegant es considera que accepta el seu ús. Per a més informació consulti la nostra política de cookies. D'acord | Més informació
My Rubik | Resol el cub 3x3x3
RESOLUCIÓ 3x3x3 PRINCIPIANT

GUIA DE RESOLUCIÓ DEL CUB 3x3x3

Cub 3x3x3 mesclat Cub 3x3x3 resolt

L'objectiu d'aquesta guia és que aprenguis a resoldre el cub de Rubik de la manera més fàcil i entenedora possible. No és molt complicat d'apendre, però requereix de concentració, memòria i visió espacial.

Abans de començar la resolució fes una ullada a l'apartat Notació 3x3x3, hi trobarà els conceptes bàsics a saber per començar a resoldre'l.

El cub el resoldrem per capes, que són 3, la resolució de cada capa té els seus passos que fan un total de 7 passos.

Cub 3x3x3 mesclat

Cub 3x3x3 creu resolta

Cub 3x3x3 primera capa completa

Cub 3x3x3 segona capa completa

Cub 3x3x3 creu groga completa

Cub 3x3x3 arestes i cantonades col·locades

Cub 3x3x3 resolt

PRIMERA CAPA

En aquesta primera capa hi ha 2 passos, primer haurem de col·locar les arestes per fer la creu i posteriorment les cantonades per acabar realitzant la primera capa sencera.

PRIMER PAS: LA CREU

OBJECTIU

Cub 3x3x3 creu objectiu


En aquest primer pas hem d'aconseguir realitzar la creu, però fixa't bé que no n'hi ha prou amb que la creu blanca quedi feta, el color del lateral de l'aresta ha de coincidir amb el color del centre d'aquella cara. En la imatge pots veure que l'aresta blanca i vermella coincideix tan amb el centre blanc com amb el vermell, el mateix passa amb la cantonada blanca i blava.

Per a realitzar la creu el millor mètode que podem seguir és la lògica. De totes maneres et donaré quatre indicacions perquè t'ubiquis una mica.

  1. Primer de tot orientem el cub de manera que el centre blanc miri amunt. De fet, fins que acabem les dues primeres capes el centre blanc sempre haurà de mirar amunt.

  2. Ara busquem una aresta que tingui color blanc.

  3. Un cop la tinguem localitzada, busquem el seu lloc correcte.

  4. Per acabar, sense perdre la orientació del cub i usant la lògica, coloquem la peça al seu lloc movent les diferents capes del cub.

Vigila si ja tenim alguna altre aresta col·locada, pot ser que sigui necessari descol·locar-la momentàniament, però estigues alerta i si passa, torna-la a deixar a la seva posició correcte.

SEGON PAS: CANTONADES

OBJECTIU

Cub 3x3x3 objectiu primera capa


En aquest segon pas completarem la primera capa, per a fer-ho haurem de posar les cantonades de la capa blanca al seu lloc.

Com en el pas anterior primer de tot haurem de buscar la peça que volem col·locar, buscar el seu lloc corresponent i finalment col·locar la peça. En aquest cas ho hem de fer amb les cantonades.

Movent la capa inferior del cub hem d'aconseguir posar la cantonada sota el lloc que li correspon, i orientar el cub de manera que mirem el blanc de la cantonada a col·locar frontalment i el centre balnc miri amunt. Si no és possible, és perquè la cantonada està a la capa superior del cub o el blanc de la cantonada a col·locar esta mirant avall. Aquestes dues situacions corresponen al cas 1 i al cas 4.

Podem trobar-nos 4 situacions diferents per a col·locar la cantonada al seu lloc.

Cas 1

Cub 3x3x3 capa 1 cas 1.1 Cub 3x3x3 capa 1 cas 1.2 Cub 3x3x3 capa 1 cas 1.3

La cantonada a ubicar, es troba a la capa superior del cub.

Per a resoldre aquesta situació, primer de tot haurem de treure la peça de la capa superior per a que quedi col·locada a la capa inferior.

Ara orientarem el cub de manera que el centre blanc miri amunt i la cantonada que volem treure de la capa superior quedi a la part superior dreta de la cara fronta, tal com es veu en la imatge. Posteriorment realitzem el següents algorisme:

Notació cub Rubik 3x3x3 R

R'

Notació cub Rubik 3x3x3 D'

D'

Notació cub Rubik 3x3x3 R

R

Ara ja podem moure la capa inferior del cub fins que la peça quedi sota el seu lloc correcte.

Cas 2

Cub 3x3x3 capa 1 cas 2

En aquest cas, la cantonada a col·locar ens queda a la part inferior dreta de la cara frontal. Per a resoldre aquesta situació realitzem l'algorisme següents.

T'aconsello que intentis trobar lògica a l'algorisme que faràs, d'aquesta manera et serà més fàcil de recordar i d'entendre com es resol el cub.

Fixa't que el que aconseguim amb aquest algorisme és, apartar la peça blanca, baixar la capa dreta, col·locar la cantonada i finalment tornar al seu lloc la capa dreta.

Notació cub Rubik 3x3x3 D'

D'

Notació cub Rubik 3x3x3 R'

R'

Notació cub Rubik 3x3x3 D

D

Notació cub Rubik 3x3x3 R

R

Cas 3

Cub 3x3x3 capa 1 cas 3

En aquest cas, la cantonada a col·locar ens queda a la part inferior esquerra de la cara frontal. Per a resoldre aquesta situació realitzem l'algorisme següent.

Aquest cas és com el cas 2 però a la inversa.

Notació cub Rubik 3x3x3 D

D

Notació cub Rubik 3x3x3 L

L

Notació cub Rubik 3x3x3 D'

D'

Notació cub Rubik 3x3x3 L'

L'

Cas 4

Cub 3x3x3 capa 1 cas 4

Aquest últim cas es dona quan el blanc de la cantonada a col·locar mira cap avall. Hem d'orientar el cub de manera que la cantonada a col·locar quedi a la part inferior dreta de la cara frontal i realitzar l'algorisme següent:
Notació cub Rubik 3x3x3 R'

R'

Notació cub Rubik 3x3x3 D'

D

Notació cub Rubik 3x3x3 D'

D

Notació cub Rubik 3x3x3 R

R

Notació cub Rubik 3x3x3 D

D

Notació cub Rubik 3x3x3 R'

R'

Notació cub Rubik 3x3x3 D'

D'

Notació cub Rubik 3x3x3 R

R

Usant els 4 casos esmentats anteriorment hem d'aconseguir resoldre la primera capa del cub.

SEGONA CAPA

En aquesta segona capa només hi ha un pas, consisteix en col·locar les arestes de la segona capa al seu lloc

PRIMER PAS: ARESTES

OBJECTIU

Cub 3x3x3 objectiu capa 2


El procediment a seguir per a col·locar les arestes és el següent:

  1. Busquem a la capa inferior una aresta que no tingui color groc, ja que, les arestes amb color groc corresponen a la última capa.

  2. Movent la capa inferior fem coincidir el color lateral de l'aresta amb el centre del mateix color, fent forma de T.

  3. Ara, ens hem de fixar si aquesta aresta l'hem de col·locar a la seva dreta o a la seva esquerra, depenent d'això usarem un o altre algorisme.

Cas 1

Cub 3x3x3 capa 2 aresta a la dreta

El lloc correcte de l'aresta és a la capa dreta.

Mirant la T de cara fem el següent algorisme:Notació cub Rubik 3x3x3 D'

D'

Notació cub Rubik 3x3x3 R'

R

Notació cub Rubik 3x3x3 D

D

Notació cub Rubik 3x3x3 R

R

Notació cub Rubik 3x3x3 D

D

Notació cub Rubik 3x3x3 F

F

Notació cub Rubik 3x3x3 D'

D'

Notació cub Rubik 3x3x3 F

F'

Cas 2

Cub 3x3x3 capa 2 aresta a la esquerra

El lloc correcte de l'aresta és a la capa esquerra.

Mirant la T de cara fem el següent algorisme:Notació cub Rubik 3x3x3 D

D

Notació cub Rubik 3x3x3 L

L

Notació cub Rubik 3x3x3 D'

D'

Notació cub Rubik 3x3x3 L'

L'

Notació cub Rubik 3x3x3 D'

D'

Notació cub Rubik 3x3x3 F'

F'

Notació cub Rubik 3x3x3 D

D

Notació cub Rubik 3x3x3 F

F

Cas 3

Ens pot passar que a la capa inferior no hi hagi cap aresta que no tingui color groc, i que la segona capa no estigui resolta. Això passa quan totes les arestes sense groc estan col·locades a la segona capa però no de manera correcte.

Per a solucionar aquesta situació simplement col·locarem qualsevol aresta que tingui color groc al lloc de una de les arestes que volem col·locar correctament. Un cop fet ja tindrem una peça sense color groc a la capa inferior per poder seguir.

Un cop haguem col·locat totes les arestes ja tindrem la segona capa completada.

TERCERA CAPA

Només ens queda la última capa, per a poder-la realitzar haurem de seguir els següents 4 passos.

PRIMER PAS: ORIENTACIÓ DE LES ARESTES, CREU 2

OBJECTIU

Cub 3x3x3 creu groga objectiu Cub 3x3x3 creu groga objectiu


L'objectiu d'aquest pas és aconseguir fer la creu a la capa groga, aquest cop sense tenir en compte si el color lateral de l'aresta coincideix amb el centre lateral.

Primer de tot girarem el cub de manera que el centre groc miri cap amunt, ara ja mirarem el cub amb aquesta orientació fins que estigui resolt.

El cub pot quedar-nos en qualsevol de les 4 fases diferents que es mostren a les imatges, si tenim sort la creu quedarà feta i podrem passar directament al següent pas.

L'algorisme ens permetrà anar avançant fase a fase fins a tenir la creu.

Cub 3x3x3 creu groga punt

1

Cub 3x3x3 creu groga linia

2

Cub 3x3x3 creu groga L

3

Cub 3x3x3 creu groga

4

Les imatges mostren la orientació correcte per a realitzar l'algorisme, amb la cara groga com a cara superior, cada vegada que realitzem l'algorisme avançarem a la següent fase.

Per exemple, si ens queda el punt, realitzarem l'algorisme i passarem a tenir la lína, tornarem a realitzar l'algorisme i passarem a la L, per últim tornarem a realitzar la sèrie i ja tindrem la creu.

L'algorisme és la següent:

Notació cub Rubik 3x3x3 F

F

Notació cub Rubik 3x3x3 U

U

Notació cub Rubik 3x3x3 R

R

Notació cub Rubik 3x3x3 U'

U'

Notació cub Rubik 3x3x3 R'

R'

Notació cub Rubik 3x3x3 F'

F'

SEGON PAS: PERMUTACIÓ DE LES ARESTES

OBJECTIU

Cub 3x3x3 objectiu arestes permutades


En aquest pas canviarem la posició de les arestes de la tercera capa perquè quedin al lloc adient.

Cub 3x3x3 arestes tercera capa col·locades

L'algorisme d'aquest pas intercanvia la posició de 3 de les arestes fent-les rotar en sentit antihorari. L'aresta que mirem de cara és la única que no rotarà.


Cub 3x3x3 arestes tercera capa mal col·locades

Movent la capa superior hem d'aconseguir que només una de les arestes de la capa superior quedi ben col·locada, això no sempre és possible, si no podem realitzar-ho perquè cap o dues de les arestes queden ben col·locades, hem de realitzar l'algorisme usant com a cara frontal qualsevol de les cares laterals. Un cop realitzada la sèrie ja podrem aconseguir-ho movent la capa superior.

Un altre cas en què ens podem trobar és que, movent la capa superior, aconseguim col·locar totes les arestes al seu lloc, si és així hem tingut sort i ja podem passar al següent pas.

Pot ser que haguem de realitzar l'algorisme un parell de vegades perquè les peces rotin fins a la seva posició.

L'algorisme és la següent:

Notació cub Rubik 3x3x3 R

R

Notació cub Rubik 3x3x3 U

U

Notació cub Rubik 3x3x3 R'

R'

Notació cub Rubik 3x3x3 U

U

Notació cub Rubik 3x3x3 R

R

Notació cub Rubik 3x3x3 U

U

Notació cub Rubik 3x3x3 U

U

Notació cub Rubik 3x3x3 R'

R'

TERCER PAS: PERMUTACIÓ DE LES CANTONADES

OBJECTIU

Cub 3x3x3 cantonades tercera capa al seu llocEn aquest pas hem d'aconseguir col·locar les cantonades al seu lloc, però compte, no cal que estiguin ben orientades, simplement han d'estar al lloc que els hi pertoca.

A la imatge de l'objectiu en podem veure un exemple, totes les cantonades estan al seu lloc, però no totes estan ben orientades. Per exemple la cantonada groga, vermella i blava, està al lloc que li pertoca, però no està ben orientada ja que faltaria poder-la rotar en sentit horari perquè ho estigui.

Cub 3x3x3 rotació cantonades

Per aconseguir-ho utilitzarem un algorisme que intercanvia la posició de 3 cantonades en sentit antihorari.

Podem trobar-nos amb tres casos diferents:Cas 1

Totes les cantonades estan al seu lloc, hem tingut sort podem passar al següent pas.

Cas 2

Cap de les cantonades està ben ubicada.

En aquest cas realitzem l'algorisme usant com a cara frontal qualsevol de les cares laterals del cub i podràs passar al cas 3.

CAS 3

Cub 3x3x3 cantonada ubicada

Una de les cantonades està ben ubicada.

En aquest cas orientem el cub de manera que, com en els últims passos, el centre groc miri cap amunt i la cantonada ben ubicada ens quedi a la part superior dreta de la cara frontal. Un cop tinguem el cub ben orientat ja podem realitzar l'algorisme, pot ser que l'haguem de fer dues vegades per rotar les peces fins a la seva posició.

A la imatge en pots veure un exemple.

L'algorisme que utilitzarem és la següent:

Notació cub Rubik 3x3x3 U

U

Notació cub Rubik 3x3x3 R

R

Notació cub Rubik 3x3x3 U'

U'

Notació cub Rubik 3x3x3 L'

L'

Notació cub Rubik 3x3x3 U

U

Notació cub Rubik 3x3x3 R'

R'

Notació cub Rubik 3x3x3 U'

U'

Notació cub Rubik 3x3x3 L

L

QUART PAS: ORIENTACIÓ DE LES CANTONADES

OBJECTIU

Cub 3x3x3 resolt objectiu


Aquest és l'últim pas a realitzar, hem de posar molta atenció perquè si ens perdem haurem de tornar a començar la resolució.

En aquest pas anirem orientant les cantonades que no han quedat orientades una a una, no et preocupis si sembla que el cub es desfà, si seguim pas a pas les instruccions el cub acabarà quedant resolt.


1. Per a orientar les cantonades primer hem d'orientar correctament el cub, amb el centre groc mirant amunt i una de les cantonades a orientar a la part superior dreta de la cara frontal.

2. Un cop tinguem el cub ben orientat, ens fixem en el color de la cara frontal i durant tot el pas no deixarem de mirar mai aquesta cara.

3. Realitzem l'algorisme 2 o 4 vegades fins que veiem que la cantonada està ben orientada. Aparentment el cub sembla desfet però no et preocupis és normal.

4. Sense perdre la cara frontal que hem començat mirant, movem la capa superior per col·locar a la part superior dreta la següent cantonada a orientar.

5. Tornem a realitzar l'algorisme 2 o 4 vegades fins que la cantonada quedi ben orientada.

6. Si encara ens queden cantonades a orientar repetim els passos 4 i 5.

Notació cub Rubik 3x3x3 D

D

Notació cub Rubik 3x3x3 R'

R'

Notació cub Rubik 3x3x3 D'

D'

Notació cub Rubik 3x3x3 R

RFELICITATS, HAS RESOLT EL CUB DE RUBIK!!

Cub 3x3x3 resolt

Mapa del lloc

Adreces d'interés

Llicència

Licencia de Creative Commons
My Rubik by Eloi Bellavista Mogas is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional License.

Nova aplicació

x